Ostutingimused

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna suusad.ee (edaspidi Suusad e-pood) omaniku Businessrent OÜ (edaspidi Suusad.ee) vahel Suusad e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Suusad e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 1. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
2.2. Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

 1. Toodete eest tasumine

Kliendil on valida kolme makseviisi vahel:
3.1. Ettemaksuarve saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Klient on kohustatud enne ettemaksuarve tasumist kontrollima, et andmed ettemaksuarvel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksuarvel näidatud summa  on laekunud Suusad arvelduskontole. Kui raha ei laeku 2 tööpäeva jooksul, siis tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse.
3.2  Klient tasub kauba eest läbi pangalingi.
3.3. Tasumine kauba kättesaamisel Suusad.ee kontoris aadressil Tähe 37, Tallinn.

 1. Toodete tarnimine

4.1 Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:
4.1.1. Kuller. Kaup jõuab kliendi poolt märgitud aadressile 1-2 tööpäeva jooksul..
4.1.2. Pakiautomaatide võrgustik üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati 1-2 tööpäeva jooksul.
4.1.3. Võimalus ise järgi tulla Suusad kontorisse aadressil Tähe 37, Tallinn.
4.2. Suusad võib anda Kliendile üle tellitu asemel olemuselt analoogse ning vähemalt sama kvaliteedi, funktsionaalsuse ja hinnaga asja, mille mõned omadused (nt värv) erinevad tootelehel näidatud piltidest või kirjeldavast tekstist. Sealjuures Klienti eelnevalt teavitades.
4.3. Uue kauba soetamisel alates 40€-st tasub Suusad.ee kulleriteenuse ainult Eesti piires. Kasutatud kauba soetamisel tasub ostja kulleriteenuse eest ise vastavalt kullerfirma hinnakirjale.

 1. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Suusad.ee-le elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Suusad.ee kontakttelefonil.
5.2. Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Suusad.ee-le kirjaliku taganemisavalduse. Suusad.ee soovitab Kliendile märkida avalduses ka taganemise põhjus.
5.3. Kauba tagastamisel Klient on kohustatud toimetada tagastatav kaup Suusad.ee-le isiklikult või postiteenuse kaudu 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Suusad.ee-le jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient.
5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Suusad.ee-le tagastatud.
5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada  toode koos pakendiga. Pakendist välja võetud toode tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
5.6. Suusad.ee-l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Suusad.ee-l vastava toote varud on ammendunud.

 1. Garantii

6.1. Suusad.ee annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on Suusad.ee andnud garantii, tagab Suusad.ee garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Tellijal garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist; kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
6.2. Suusad.ee ei vastuta:
6.2.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
6.2.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
6.2.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Suusad.ee kulul.
6.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Suusad.ee-le jõudmisest.

 1. Omandireservatsioon

7.1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Suusad.ee omand.

 1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Suusad.ee ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Suusad.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Suusad.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 1. Muud tingimused

9.1. Suusad.ee e-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Suusad.ee Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.2. Kliendi ja Suusad.ee vahel seoses Suusad.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 1. Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning Suusad.ee ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

 1. Andmed

Businessrent OÜ
Reg. nr.: 10682503
KMKR:  EE100633348
Tähe 37, Tallinn
11619 Harju maakond

A/a number: EE511010220011846010
Panga nimi: SEB

Telefon: 51 13 650
E-mail: info@suusad.ee
Kodulehekülg: suusad.ee